• Det er pengene som rår : om samfunnsansvar i offentlige anskaffelser 

      Wangensteen, Turid (Master thesis, 2014)
      Den norske stat, fylkeskommuner og kommuner gjør årlige innkjøp for rundt 400 milliarder NOK. Målet med denne studien er å sette fokuset på hvordan samfunnsansvar kan fremmes gjennom offentlige anskaffelser. Er det mulig ...