• Tillitsvalgte i helseforetak på vikende front? Et demokratisk problem? 

      Rasmussen, Bente Bakken (Master thesis, 2015)
      I denne oppgaven ser jeg på partsamarbeidet i helseforetak under organisasjonsmodellen som er beregnet på forretninger: virksomhetsstyring eller Corporate Governance. Tillitsvalgte er en del av de såkalte Arbeidslivsrelasjoner. ...