• En studie om opphevelse av revisjonsplikten blant små aksjeselskaper 

      Ramstad, Ole Anders; Knudsen, Thomas (Master thesis, 2020)
      I 2011 ble det besluttet at små aksjeselskaper innenfor gitte terskelverdier hadde mulighet til å velge bort revisjon (Revisorloven § 2-1, 2016). Lovendringen ble kritisert av Økokrim og Skatteetaten, hvor argumentet var ...