• Emosjoner som drivere av vareprat 

   Stelander Haram, Mathias; Bjørnbakken, Emma (Master thesis, 2020)
   Hensikt: Denne studien har som hensikt å kartlegge i hvilken grad vareprat blir påvirket av ulike konkrete emosjoner ved bruk av film- og seriestrømmetjenester. Metode: Studien har en kvantitativ tilnærming hvor seks ...
  • How does brand communication affect consumer behavior: The influence of message strategy on word-of-mout 

   Bruun, Jonas; Pedersen, Michael (Master thesis, 2020)
   Abstract Purpose: The recent studies on the leveraging of consumer voices has focused on electronic word-of-mouth, while few have assessed message strategies effect on a consumer's word-ofmouth. This study examines the ...