• Inkludering av barn i mekling: en kombinert analyse 

      Johansen, Lill-Anne (Master thesis, 2018)
      Bakgrunn Teorigrunnlaget i oppgaven er variert og omfatter følgende: Barns opplevelse av familiekonflikter og samlivsbrudd, metoder for å snakke med barn, samt perspektiver på barns deltakelse og «barns beste». Jeg har ...