• Fellessang på Musikklinja – sangens funksjoner i et ungdomsmiljø. 

      Skullerud, Mari (Master thesis, 2016)
      Norsk: «Fellessang på Musikklinja – sangens funksjoner i et ungdomsmiljø» er en masteroppgave som utforsker korsang, allsang og andre former for fellessang på den videregående opplæringen Musikk, dans og drama. Problemstillingen ...