• Sang, fellesskap og skoleidentitet - i en norsk folkehøgskole. 

      Rønningen, Anette (Master thesis, 2017)
      Norsk: Hvordan sang og musikk kan skape fellesskap og skoleidentitet i folkehøgskolen er temaet for denne avhandlingen. Avhandlingen har to forskningsspørsmål. Disse er: Hvordan bruker en spesifikk folkehøgskole sang og ...