• Karrierekompetanselæring i den videregående skolen 

      Vinje, Ruth-Wenche Hebnes (Master thesis, 2016)
      Denne studien utforsker hvilke læringssyn som var sentrale for den faglige læringen og karrierelæringen til elever i en realfagklasse i den videregående skole, i forbindelse med deres dagsekskursjon til en marin bedrift ...