• KOSTRA - vi teller, men teller det vi teller? 

      Ranheim, Anne Kari (Master thesis, 2011)
      KOSTRA er et nasjonalt rapporteringssystem som skal gi sammenlignbare data om tjenesteproduksjon, ressursbruk og behov i kommunesektoren. Formålet med denne oppgaven er å teste følgende hypotese: De tallene som kommunene ...