• Numeracy og voksne minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn. 

      Eek, Marianne (Master thesis, 2017)
      Norsk: Numeracy, eller grunnleggende ferdigheter i regning, kan anses som en tilgangskompetanse i samfunnet, og en nøkkel til deltagelse på mange samfunnsarenaer. Alle mennesker, uansett kulturbakgrunn, har med seg en ...