• Samarbeid mellom skole og arbeidsliv i metoden studentbedrift 

      Amundsen, Vegard André (Master thesis, 2017)
      Norsk: Studien tar for seg samarbeidet mellom skole og arbeidsliv i ungdomsbedrifter. Ungdomsbedrifter er en metode som benyttes på videregående skoler. De som deltar i samarbeidet er lærerne fra skolen side og mentorer ...