News

Studiet tar for seg effektene av menneskelige inngrep i naturen; tiltakene vi kan iverksette for å redusere eventuelle negative effekter av menneskelige inngrep; bærekraftig bruk av ressursene som følge av korrekt iverksatte tiltak og naturovervåkingen i form av bestands- og habitatovervåking for å forsikre oss om at bruken av naturressursene er bærekraftig.

Recent Submissions

View more