• Røykevaner hos ungdommer 13-15 år gamle på Sabang, Indonesia 

      Hamid, Samarullah (Master thesis, 2017)
      Norsk sammendrag Formål: Det er god dokumentasjon for at røyking øker risiko for flere sykdommer. Myndigheter i mange land gjennomfører lovreguleringer og informasjonskampanjer for å redusere forekomst av røyking i ...