• Fysisk aktivitet blant kvinner med minoritetsbakgrunn i innlandet 

      Karenstuen, Eva-Lill (Master thesis, 2016)
      Introduksjon: Tidligere studier har vist til at kvinner med minoritetsbakgrunn rapporterer sjeldnere god helse, er mer inaktive, har høyere forekomst av overvekt og fedme og diabetes- type 2 sammenlignet med menn med ...