• Opplevelsen av god helse på tross av KOLS 

      Blakseth, Margrethe (Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: Verdens helseorganisasjon (WHO) kom i 1978 med utsagnet og et ambisiøst mål kalt «Helse for alle i år 2000». I 2013 i Almaty ble det på nytt diskutert de globale utfordringene. Her ble det fokusert på to hovedtemaer, ...