• Frivillighetsledelse 

      Medgard, Magnhild (Master thesis, 2015)
      Norsk sammendrag: Formål og problemstilling: Formålet med denne studien er å belyse opplevelser og erfaringer som ledere for frivillige har i sin rolle som frivillighetsleder. Dette ses i sammenheng med ledelsesteorien ...