Show simple item record

dc.contributor.authorSneli, Arne Storløpa
dc.date.accessioned2013-08-12T07:30:25Z
dc.date.available2013-08-12T07:30:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132262
dc.descriptionMasteroppgave folkehelsevitenskap, 2013no_NO
dc.description.abstractDenne studien handler om elgjakt og dens betydning for elgjegernes selvopplevde helse. Elgjakt som historisk og kulturelt fenomen blir presentert innledningsvis i oppgaven, sammen med helseteorier og påvirkningsfaktorer for folkehelsa. Studien har benyttet en kvalitativ metode hvor 8 elgjegere i Trysil har blitt intervjuet for å avdekke elgjaktas betydning som helsekilde for jegerne. Grounded theory er benyttet som metodisk rammeverktøy. Innsamlet data er blitt analysert i lys av folkehelseteori og hvilke faktorer som påvirker en befolknings helse. Elgjakt - sosialt og nyttig er hovedkonklusjonen som fremkommer av studien. Studien indikerer dermed at elgjakt er av helsemessig positiv betydning for elgjegerne. I en sosial sammenheng dreier elgjakta seg om hvilken betydning den har for den enkelte jeger i form av samhandling, sosialisering, selvhevdelse og identitet. Det fremkommer av studien at elgjakta er å karakterisere både som en "sosial katalysator" og et "sosialt sveiseapparat" i dannelsen av mellommenneskelige forhold på landsbygda. I et nytteaspekt er det elgjakta som fysisk aktivitetsarena, som bidrag til jegernes fysiske og psykiske helse gjennom rekreasjon, som tillegges mest oppmerksomhet. Det fremkommer imidlertid interessante funn, av både fysisk og psykisk karakter, som indikerer at elgjakta er å betegne som betydningsfull i en folkehelsesammenheng. Studien fremhever imidlertid elementer ved elgjakta som både kan sies å være av positiv og negativ karakter for jegernes helse. Alle resultater blir drøftet og analysert opp mot folkehelseteori.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectelgjegereno_NO
dc.subjectidentitetno_NO
dc.subjectelgjaktno_NO
dc.subjectfolkehelseno_NO
dc.subjectfysiskno_NO
dc.subjectpsykiskno_NO
dc.subjecthelseno_NO
dc.subjectrekreasjonno_NO
dc.titleElgjakt som helsekilde - sosialt og nyttig: en grounded theory studie av elgjaktas betydning som helsekilde for et utvalg elgjegere i Trysilno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber80no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record