Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Anne-Marte
dc.date.accessioned2013-08-09T11:41:36Z
dc.date.available2013-08-09T11:41:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132266
dc.descriptionMasteroppgave folkehelsevitenskap, 2013no_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan deltakere opplever å delta på et ”bra mat for bedre helse” kurs i regi av en frisklivssentral. Gjennom beskrivelser gitt av deltakere kan man få et innblikk i hvordan det oppleves å delta på et slikt kurs. Disse beskrivelsene kan være nyttig for den videre utviklingen av konseptet og kan bidra til bedre forståelse for endringsprosessen i tilknytning til kostholdsvaner som igangsettes gjennom et slikt tiltak. Teori: Den teoretiske forståelsesrammen for denne studien er i hovedsak knyttet opp mot sosial kognitiv teori og mestringsforventning samt den transteoretiske modell. I tillegg til dette har det også blitt benyttet ulik tematikk; bevisstgjøring, sosialt nettverk og salutogenese/opplevelsen av sammenheng. Tidligere forskning på feltet er også blitt brukt som relevant litteratur, og her kan det blant annet vises til kvantitativ forskning på effekten som frisklivssentralene har på fysiske variabler, evaluering av de ulike modellene og kvantitativ effektevaluering av ”bra mat for bedre helse” kurs. Metode: Studien har grounded theory som metodiske tilnærming og som danner grunnlaget for hele prosessen fra start til slutt. Kvalitative forskningsintervjuer med ni deltakere som har deltatt og fullført et ”bra mat for bedre helse” kurs i regi av en frisklivssentral er benyttet for å innhente empiri. Resultater: Resultatene viser til tre kjernekategorier som er fremtredende fra empirien. Dette knytter seg primært til hvilken påvirkning ”bra mat for bedre helse” kurs har på deltakernes helseatferd. De tre kjernekategoriene; bevisstgjøring, sosialt nettverk og teori/praksis har alle stor betydning for den prosessen som deltakerne har vært igjennom. I grove trekk kommer det frem at bevisstgjøring har vært viktig i form av ny kunnskap om matvarevalg, varedeklarasjoner, vareinnhold og sunnhetsmerking. Sosialt nettverk virker å være viktig for deltakerne i form av å være flere og ikke minst kunne dele erfaringer underveis i prosessen. For teori/praksis synes deltakerne det er viktig med praktisk matlaging, teori delen opplevdes også positiv. Spesielt var det viktig for mange at kurslederne gjennomførte undervisningen med åpenhet og muligheter for refleksjon og diskusjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfolkehelseno_NO
dc.subjectmatno_NO
dc.subjecthelseno_NO
dc.subjecternæringno_NO
dc.subjectkursno_NO
dc.subjectfrisklivssentralerno_NO
dc.subjectkostholdno_NO
dc.subjectvanerno_NO
dc.title"Bra mat for bedre helse" kurs: en undersøkelse av deltakeres erfaringerno_NO
dc.title.alternative"Good food for better health" course: a survey of participants' experiencesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber91no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record