• Samdrifter i jordbruket : samarbeid og trivsel 

      Lindstad, Marit Olive (Master thesis, 2007-02-16)
      Tema for oppgaven er samdrifter i jordbruket og deltakernes opplevelse av samarbeid og trivsel. Spørsmålet har vært hva som karakteriserer arbeidsklimaet og hvilke faktorer og forhold som synes å fremme samarbeid mellom ...