• Fra etablering til Gaselle : en studie av Østlandet Gjenvinning 

      Olsbye, Grethe; Bjerke, Camilla Marie (Master thesis, 2009-10-29)
      Østlandet Gjenvinning AS er et selskap i renovasjonsbransjen, som selger miljøriktig avfallshåndtering for næringslivsbedrifter. Selskapet ble etablert på slutten av 2003 og kan sies å ha gjort suksess, blant annet på ...