Show simple item record

dc.contributor.authorOlsbye, Grethe
dc.contributor.authorBjerke, Camilla Marie
dc.date.accessioned2009-10-29T09:43:24Z
dc.date.issued2009-10-29T09:43:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132273
dc.description.abstractØstlandet Gjenvinning AS er et selskap i renovasjonsbransjen, som selger miljøriktig avfallshåndtering for næringslivsbedrifter. Selskapet ble etablert på slutten av 2003 og kan sies å ha gjort suksess, blant annet på bakgrunn av at de kom på Dagens Næringslivs Gaselleliste i 2008. Utvalgskriteriet her er at de må minst ha doblet omsetningen de siste fire år, ha samlet positivt resultat og ikke hatt negativ vekst. Denne oppgaven har til hensikt å få frem utvalgte aktørers oppfatninger av årsaker til Østlandet Gjenvinnings suksess, og om det er forhold i omgivelsene, i organisasjonen eller i tråd med åpen systemteori, en kombinasjon av disse, som ligger bak suksessen. Det teoretiske grunnlaget for vårt arbeid er hentet fra et masterstudium i innovasjonsledelse. Studiet tar for seg faktorer som har betydning for innovasjonsprosesser, fra ide til kommersialisering. Faktorene kan være knyttet til individ, grupper, organisasjon eller omgivelser, eller som oftest i interaksjon mellom flere faktorer. Vi har ikke forsøkt og heller ild(e hatt til hensikt å basere kartleggingen av suksessen på objektive målbare kriterier. Vi har utført en empirisk undersøkelse i form aven kvalitativ undersøkelse blant utvalgte interessenter; styremedlemmer, daglig leder, ansatte, rådgiver, kunder og konkurrenter. Vi har spurt disse aktørene hva de tror er de viktigste årsakene til suksessen, og om hva de tror en del mer konkrete faktorer har hatt å si for suksessen. Etter å ha sammenholdt resultater fra den empiriske undersøkelsen med utvalgt teori, har vi kommet fram til at de viktigste suksesskriteriene for Østlandet Gjenvinning har vært: l) den strategiske alliansen mellom eierne, 2) daglig leder og 3) markedsføringen av "det unike produkt". Vi har også sett at selskapet har vært tro mot den strategien de utarbeidet i 2004, og finner igjen mange av faktorene som interessentene beskriver som årsaker til suksessen der. Vår studie har vært et case-studie og er dermed ikke egnet for generalisering. Vi håper imidlertid at våre resultater kan være nyttige for selskapet, og vi har derfor gjort oss noen betraktninger om våre funn kan ha betydning for selskapet i framtiden. Ellers mener vi at vår studie kan være interessant for andre aktører som ønsker å spille på andre strenger enn laveste pris. Studiet kan også være et utgangspunkt for videre undersøkelser, og spesielt interessant ville det være å gjøre en tilsvarende undersøkelse blant bedrifter som ikke har lykkes. / Østlandet Gjenvinning is a company in the area of resource and waste management located in Hamar, and operates in a growing business sector in Norway and generally in the world. The company was establishes in 2004 by Hias IKS and Wilhelmsen og Sønner AS, and in 2008 it was nominated for the well known prize "Årets Gaselle", which is a prize for the fastest growing businesses in Norway. Viewed in this light we have concluded that this establishment has been a success, and we have seen it as a successful innovation. This study investigates the company, and the purpose is to find out which key factors that have been most important for the success of the company. The study is based on our respondent's opinions, but it's also based on a theoretical framework that includes relevant theories regarding factors of innovation and entrepreneurship, organization and leadership in context with the surrounding world. The results have shown that the success is based on many factors from individual to organizational and environmental. Based on the results from interviews with a selection of 13 informants, theory and our total understanding, we have concluded that there are three factors that have been vital. These are the strategic alliances between the owners, the company's one to one marketing and the manager' s importance. The study is not meant to generalize, but gives us an indication of the most important success factors which we believe can be useful for the future of the company. Hopefully we have started a process for further investigation.en
dc.format.extent7973002 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectgjenvinningen
dc.subjectsuksessen
dc.subjectØstlandet Gjenvinningen
dc.subjectinnovasjonen
dc.titleFra etablering til Gaselle : en studie av Østlandet Gjenvinningen
dc.title.alternativeSuccessful innovation in a company in the area of resource and waste managementen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record