Show simple item record

dc.contributor.authorLindstad, Marit Olive
dc.date.accessioned2009-10-30T12:07:19Z
dc.date.issued2007-02-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132275
dc.description.abstractTema for oppgaven er samdrifter i jordbruket og deltakernes opplevelse av samarbeid og trivsel. Spørsmålet har vært hva som karakteriserer arbeidsklimaet og hvilke faktorer og forhold som synes å fremme samarbeid mellom deltakerne. Data er innhentet fra 60 samdrifter med til sammen 144 deltakere, der 75 av disse har besvart en spørreundersøkelse vedrørende arbeidsklima. I tillegg er det foretatt intervju og samtaler med både deltakere, gårdbrukere som har vurdert samdrift, rådgivere og regnskapsførere for samdriftsdeltakere. Disse dataene dreier seg om motivasjon for samdriftsdeltakelse og hva som er viktige forhold å ta hensyn til for å få en drift som genererer best mulig trivsel i samdriften. I arbeidsklimaundersøkelsen besvarer deltakerne påstander rundt 10 ulike dimensjonene (utfordringer/motivasjon, frihet, idestøtte, tillit/åpenhet, livfullhet/dynamikk, lekfullhet/humor, debatt/mangfold, konflikter, risikovillighet og idetid). Svarene viser i stor grad positiv evaluering, noe som tyder på et positivt miljø i samdriftene. I tillegg har deltakerne karakterisert forhold rundt stemning, motivasjon, oppfylling av forhåpninger, temperatur ved uenighet, arbeid og drift. Noen har også gitt kommentarer om aktuelle forhold. I samtaler har deltakere og rådgivere gitt innspill på hva de mener er viktige forhold rundt deltakelse i samdrift. Ut fra dette har jeg drøftet temaene motivasjon, gruppebygging, ledelse, kommunikasjon og trivsel. Selv om deltakerne rapporterer forholdsvis positivt om samarbeid og trivsel, har det kommet frem en del faktorer som andre muligens kan ha nytte av å tenke over for å bedre egne samarbeidsforhold. Mest overraskende er kanskje hvordan deltakere i samme samdrifter i noen tilfeller beskriver egen rolle på en måte som tyder på at selve lederfunksjonen ikke er avklart fullt ut. Av denne grunn er en bevisstgjøring rundt ledelse av samarbeidstiltaket et forslag til forbedringsområde. I tillegg til ledelse oppsummerer jeg arbeidet med at bevissthet og balanse er stikkord som gjelder mange forhold. Trivselen i samdriftene vil antakelig påvirkes i positiv retning ved en mer bevissthet rundt å bruke tid, tenke over utfordringene, ha klare avtaler, planlegging, ledelse og kommunikasjon. / The topic of this report is ”samdrift”, which is a cooperative consisting of a few farmers. The questions have been what characterizes the working climate and which conditions that seem to promote cooperation and job satisfaction among the participants. Data have been collected through a postal survey and in interviews with some selected participants and some of their economic supervisors. The participants have on average evaluated the working climate and job satisfaction positively. Many of them have had their motivation increased by the social environment, the atmosphere among the participants is positive and the expectations of the establishment are mainly reached. At the same time they have given comments and suggestions on improvements. Attention on balanced time spending, awareness of the challenges, having defined agreements, planning and management are in my opinion key words that can influence the well-being of the participants.en
dc.format.extent699196 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherDIVAen
dc.relation.urihttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-655
dc.subjectsamdrifteren
dc.subjectjordbruken
dc.subjecttrivselen
dc.subjectsamarbeiden
dc.titleSamdrifter i jordbruket : samarbeid og trivselen
dc.title.alternativeSmall scale agricultural cooperatives (”samdrifter”) : cooperation and job satisfactionen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record