• Grønn omsorg som psykisk helsearbeid - Et tilbyderperspektiv 

      Lund, Inger Elisabeth (Master thesis, 2012)
      Denne masteroppgaven er utført som en del av et større forskningsprosjekt ved Høgskolen i Hedmark. Prosjektet Recovery-Oriented Green Care Services (ROGCS), eller Recovery-orienterte grønn omsorgs-tjenester på norsk, er ...