• Sykepleieres utfordringer og muligheter i demensomsorgen 

      Støkket, Heidi (Master thesis, 2009)
      Norsk: Denne oppgaven beskriver en kvalitativ studie hvor en gruppe sykepleiere i en skjermet enhet møttes tre ganger for å belyse sentrale temaer i demensomsorgen. Temaene ble stilt som åpne spørsmål for å kunne kartlegge ...