• Pårørendes medvirkning i nettverksmøter 

      Jensen, Gøran Arne (Master thesis, 2011)
      Samarbeidsprosjektet «Felles utvikling», med bruk av metoden «Åpne samtaler» i nettverksmøter, har hatt som mål å øke kompetansen om psykiske vansker hos ungdom fra 13 år til unge voksne under 26 år, og drive forebyggende ...