• Tunghørte og helseplager 

      Jordheim, Gudrun (Master thesis, 2014-02-21)
      Formål; Det finnes få studier som har hovedfokus på tunghørte og helseplager, men det finnes noe litteratur som beskriver hørselshemmedes egen opplevelse av sin situasjon. Helse er et av flere tema som da berøres. Hensikten ...