• Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling. En kvantitativ studie 

      Løvsletten, Maria (Master thesis, 2012)
      Formål I Norge gir Psykisk helsevernloven mulighet for å anvende tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) hvis dette blir vurdert som et bedre alternativ for pasienten enn å være innlagt på institusjon med tvang. ...