• «Et forandrende møte” 

      Hauger Kjelsberg, Mona (Master thesis, 2020)
      Norsk sammendrag Hensikten med denne studien er å løfte fram og styrke brukerstemmen for personer med erfaringer fra alvorlige psykiske helseutfordringer og deres fortellinger om egen bedringsprosess. Studien søker å ...