• «Et forandrende møte” 

   Hauger Kjelsberg, Mona (Master thesis, 2020)
   Norsk sammendrag Hensikten med denne studien er å løfte fram og styrke brukerstemmen for personer med erfaringer fra alvorlige psykiske helseutfordringer og deres fortellinger om egen bedringsprosess. Studien søker å ...
  • Familiesamarbeidet på mental sykehuset Banda Aceh Indonesia: et handlingsorientert forskningssamarbeid 

   Afya, Aya (Master thesis, 2013)
   Bakgrunn og hensikt: Denne studien er del av et miljøterapiprosjekt med hovedmålsetting å utvikle miljøterapi i mentalsykehuset i Banda Aceh – Indonesia. Mental sykehuset i Banda Aceh er sykehus for ca. 4,5 millioner ...