• Selvavgrensing i faglig veiledning 

      Lockertsen, Veronica (Master thesis, 2013)
      Hensikten med denne studien er å få innsikt i hvordan veiledere arbeider med fenomenet selvavgrensning i veiledning og på hvilken måte veiledningsrommet kan være en læringsarena for utvikling av selvavgrensning. Studien ...