• Ungdom, selvbilde og sosialt nettverksteder på internett 

      Husom, Catriona Silk (Master thesis, 2012)
      Dagens ungdom kalles den digitale generasjonen. De har kontinuerlig tilgang til internett tjuefire timer i døgnet, og bruker sosiale medier til å kommunisere med hverandre, finne venner, holde kontakten med venner og ...