Show simple item record

dc.contributor.authorLøfgren, Christine
dc.date.accessioned2010-09-30T11:30:03Z
dc.date.available2010-09-30T11:30:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132534
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å få kunnskap om hva helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen, opplever og erfarer som betydningsfullt for å fremme brystkreftrammedes bedringsprosesser. Denne studien sees i lys av helsefremmende perspektiver. Et mål er å sette fokus på praksisnæreerfaringer som kilde til kunnskap, og hvor helsepersonells profesjonelle livsverden er i fokus. Studien har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Studien bygger på kvalitative forskningsintervju med sju helsepersonell som har sitt arbeid i kreftomsorgen, og som har erfaringer med brystkreftpasienter. I dette arbeidet møter helsepersonell de brystkreftrammede i ulike faser av sykdommen. Analysen i studien er inspirert av Kvale og Brinkmann (2009) som bygger på Giorgis. Analysen kan best karakteriseres som en fenomenologisk basert meningsfortetning. Studiens resultater viser at kvinner med brystkreft er en ressurssterk gruppe på mange områder. En viktig komponent for å skape bedringsprosesser er derfor å ta i bruk og fremme kvinnenes iboende ressurser, ved å møte og støtte kvinnene der de er i sine individuelle prosesser. For å få til dette er det viktig å se hele mennesket og ikke bare den kreftsyke. Informasjonsutveksling er også viktig i denne prosessen. I resultatene fra studiet vektlegges behovet for friske fokus slik at det som er sykt ikke overskygger det som fortsatt er friskt. Nettverket til kvinnene er en viktig del av helheten og bedringsprosessen. Nettverket fungerer som en viktig motstandsressurs og kan ha en helsefremmende virkning. Fellesskap med likesinnede er også viktig i denne sammenheng. Resultatene viser at helsepersonell bør jobbe med å skape trygghet og forutsigbarhet i møte med den brystkreftrammede ved å ivareta behovet for informasjon. Trygghet er viktig for å redusere usikkerhet og angst som vedrører kreftdiagnosen. Identitet og dens betydning er viktig i bedringsprosesser og spesielt viktig ved en sykdom som brystkreft som kan føre til store kroppslige forandringer. Helsepersonells møte med den brystkreftrammede bør derfor innebære og styrke selvaktelsen samt bygge opp under den enkeltes håp.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The purpose of this study is to create knowledge of what health care workers within the cancer care consider and experience as meaningful in order to promote breast cancer victims and their recovery processes. This study is to be seen from a health promoting perspective. One of the goals is to emphasize clinical experiences as a source of knowledge, and where the health care workers` professional lifeworld is in focus. The study will be of a hermeneutic-phenomenological approach. The study will be based on qualitative research interviews with seven health care workers who work within cancer care, and have experience with breast cancer patients. In this field the health care workers meet victims suffering from breast cancer during their different stages of the disease. The analysis is based on Kvale and Brinkmann (2009) who take their inspiration from Giorgis. The analysis is based on a comprised phenomenological content. The participants of this study consider victims of breast cancer as a rich group of people in possession of great resources. An important aspect in order to support the recovery process is therefore to utilize and promote the women and their resources. In order to achieve this, it is necessary to meet and support the women in their current individual processes. To reach this goal, it is important to see the person as a whole, and not solely a person with cancer. Knowledge sharing becomes important in this process. The results from this study emphasize the focus on the individuals and their healthy side, rather than paying too much attention to what is making them ill. The women’s` social network is an important aspect of the wholeness and the recovery process. This network functions as a vital resource opponent that can have a positive impact on health promotion. Another important factor is the union ship the women share with likeminded individuals that are experiencing a similar situation. The study reveals a need for health care workers to create safety and predictability in their meeting with the breast cancer victims by maintaining the need for information. Safety is important in order to reduce the uncertainty and anxiety that comes with a cancer diagnosis. Identity and its meaning are important aspects of the recovery process, and are even more crucial when it comes to breast cancer and its bodily changes. Every health workers` meeting with women suffering from breast cancer should involve strengthening their self-image and build hope. Keywords Breast cancer, health promotion, salutogenese, recovery processes, phenomenology, holism, crisis, identity.en
dc.language.isonoben_US
dc.subjectbrystkreften_US
dc.subjectsalutogenen_US
dc.subjectfenomenologien_US
dc.subjectholismeen_US
dc.titleHelsefremmende faktorer av betydning for bedringsprosesser for kvinner rammet av brystkreften_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.source.pagenumber79 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record