Show simple item record

dc.contributor.authorHusom, Catriona Silk
dc.date.accessioned2012-11-02T10:18:32Z
dc.date.available2012-11-02T10:18:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132554
dc.description.abstractDagens ungdom kalles den digitale generasjonen. De har kontinuerlig tilgang til internett tjuefire timer i døgnet, og bruker sosiale medier til å kommunisere med hverandre, finne venner, holde kontakten med venner og familie, skolearbeid, finne informasjon og spille spill. Tidligere studier har vist en sammenheng mellom overdreven bruk av internett og sosial isolasjon. Nyere studier synes å motsi denne påstanden, og viser at ungdommenes selvbilde/identitet blir forsterket ved å bruke nettsteder på internett. Målet med denne studien var å beskrive hvordan ungdom bruker sosiale nettverkssteder på internett for å kommunisere med hverandre og hvordan det påvirker deres selvbilde/identitet. Studien har et beskrivende utforskende kvalitativt design. Den er basert på to fokusgruppeintervjuer med ungdom i tiende trinn på en ungdomsskole. Systematisk tekstkondensering(Malterud2011) brukes i dataanalysen. Denne metoden er inspirert av Giorgi sin fenomenologiske analyse og Grounded Theory. Funnene viste at ungdom er stor forbrukere av data, og at de er raske til å ta i bruk ny teknologi. Facebook er det mest populære nettstedet og ungdommene ofte logger seg på flere ganger om dagen. Venner var viktig for dem, og de tilbrakte mesteparten av tiden med vennene enten på nettet eller ansikt til ansikt. Å bli likt for hvem de er, var viktig, mens på samme tid var det viktig å være en del av en gruppe. Ungdommene trodde at ved å kommunisere på nettet sparte de tid og at livet var lettere. Men de var klar over hvor lett det var å bli distraherte, og glemte ofte hva det var de skulle gjøre på datamaskinen som for eksempel lekser. De foretrakk å snakke om sensitive temaer ansikt til ansikt, men følte at å kunne kommunisere på nett også kunne være en fordel. Deres selvbilde/identitet kunne bli påvirket av både positive og negative kommentarer fra andre på nettet. Konklusjonen av denne studien viser at nettsamfunn har en påvirkning på ungdommenes selvbilde og identitetsutvikling og at det er behov for flere studier innen dette komplekse og raskt utviklende område.no_NO
dc.description.abstractEnglish: Today’s youth is called the digital generation. They have continual access to the internet twenty four hours a day, and use social media to communicate amongst each other, find friends, keep in contact with friends and family, schoolwork, finding information and playing games. Earlier studies have shown a correlation between excessive internet use and social isolation. Newer studies appear to contradict that claim and show that adolescents self esteem benefits by using social networking sites. The aims of this study are to describe how adolescents use social networking sites to communicate with each other and how it affects their self esteem/identity. The study has a descriptive exploratory qualitative design. It is based on two focus group interviews with adolescents in the tenth grade at a secondary school. Systematic text condensation (Malterud2011) is used in the data analysis. This method is inspired by Giorgi’s phenomenological analysis and Grounded Theory. The findings show that young people are major users online and they are quick to adopt new technology. Facebook is the most popular website they use and adolescents often log in several times a day. Friends were important to them and they spent most of their time with friends either online or face to face. To be liked for who they are was important while at the same time it was important to be part of a group. They thought that by communicating inline they saved time and that life was easier. However they were aware of becoming easily distracted online and often forgetting what they were supposed to be doing on the computer, for example homework. They preferred to talk about sensitive subjects face to face, but felt that communicating online could also be advantageous. Their self esteem/identity could be affected by both positive and negative comments from others online. The conclusion of this study shows that social networking sites have an impact on adolescent’ self esteem and identity development and that there is a need for further studies in this complex and evolving topic.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectadolescenceno_NO
dc.subjectidentityno_NO
dc.subjectinternetno_NO
dc.subjectsocial networking sitesno_NO
dc.subjectselvbildeno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.titleUngdom, selvbilde og sosialt nettverksteder på internettno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber77no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record