Show simple item record

dc.contributor.authorMikkelsgård, Karin Alice
dc.date.accessioned2013-01-22T08:10:23Z
dc.date.available2013-01-22T08:10:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132578
dc.descriptionMasteroppgave psykisk helsearbeid, 2013no_NO
dc.description.abstractHensikt: Flere utredninger peker på behovet for en helhetlig innsats fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og helse- og sosialtjenesten for å virkeliggjøre intensjonen om samtidig arbeid og behandling for mennesker med psykisk funksjonshemming, noe NAV-prosjektet «Arbeid, rus og psykisk helse» søker å realisere. Denne studiens hensikt var å undersøke prosjektdeltakernes opplevelser av å delta i prosjektet. Metode: Studiens design var formativ evaluering og metoden var kvalitativ forskningsintervju. 7 prosjektdeltakere deltok i undersøkelsen hvor data ble analysert etter kvalitativ innholdsanalyse. Resultater: Funnene tyder på at prosjektet arbeidet innenfor et salutogenetisk og recoveryorientert perspektiv, og flere funn bekrefter tidligere forskning på disse områdene. Deltakerne beskriver det som viktig at NAV tilbyr hjelp til å mestre psykiske problemer, og enkelte beskriver det som avgjørende for egen framgang å delta i prosjektet. Flere opplever økt livslyst gjennom mangesidig støtte, et fleksibelt, individuelt tilpasset tilbud med lite ventetid og rask intervensjon hvor de står i sentrum som hele mennesker. Behandlerne og enkelte saksbehandlere i NAV framstår som betydningsfulle livsveiledere som gjennom et personorientert perspektiv har fanget deltakernes drømmer og støttet disse. Funnene viser også fenomener som bidrar til stagnasjon og livssavn. Ventetid på NAV-tiltak, slitsomt byråkrati, hyppig saksbehandlerbytte og krysspress bidrar til å skape hjelpeløshet, maktesløshet, usikkerhet, stress, frustrasjon og mangel på helhet. Konklusjon: Prosjektet er avhengig av NAV-kontoret for øvrig for å lykkes, og det anbefales å undersøke nærmere samarbeidet mellom behandlerne og saksbehandlerne, ventetid, deltakerambivalens samt bevisstheten prosjektet og NAV for øvrig har rundt kroppsspråkets og relasjonens betydning i møte med deltakerne.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectNAVno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjectpsykisk funksjonshemmingno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.subjectlivslystno_NO
dc.subjectpersonorienteringno_NO
dc.subjectarbeidslivno_NO
dc.subjectrecoveryno_NO
dc.subjectsalutogeneseno_NO
dc.titleDeltakererfaringer fra samarbeidsprosjektet mellom NAV, 1. og 2. linjetjenesten: “Arbeid, rus og psykisk helse” : En formativ evaluering i brukerperspektivno_NO
dc.title.alternativeParticipant experiences from the collaboration project between NAV, 1. and 2. line service: «Work, substance abuse and mental health» : A formative evaluation from a user perspectiveno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700no_NO
dc.source.pagenumber112 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record