Show simple item record

dc.contributor.authorWalås, Yasmin Therese
dc.date.accessioned2013-10-17T09:12:23Z
dc.date.available2013-10-17T09:12:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132588
dc.descriptionMasteroppgave psykisk helsearbeid, 2013no_NO
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven - Det norske samfunnet har blitt svært mangfoldig. Forskning viser at psykiske lidelser er en av de største helse- og samfunnsutfordringene i Norge i dag (Folkehelseinstituttet, 2010). Forskning viser også at mennesker med minoritetsbakgrunn som bor i Norge, er mer utsatt for psykiske lidelser enn befolkningen generelt (Blom, 2011). Ut i fra lest teori, har dette gitt meg en forforståelse av at psykiske lidelser er tabu blant ikke-vestlige innvandrere og danner bakgrunnen for oppgaven (Rådet for psykisk helse, 2007; Wasim, 2003). Oppgavens hensikt - I mange innvandrermiljøer blir psykiske problemer assosiert med galskap, og dette har derfor fått et tabustempel (Rådet for psykisk helse, 2007; Wasim, 2003). Jeg er derfor interessert i å undersøke hvordan ikke-vestlige innvandrere ser på det å ha psykisk lidelse, der hensikten med studien er å undersøke hvor fremtredende åpenhet/lukkethet rundt psykiske lidelser er blant ikke-vestlige innvandrere, og hvordan vi kan bidra for å normalisere/alminneliggjøre disse lidelsene. Metode - Oppgaven benytter et kvalitativt og eksplorativt forskningsdesign, og baserer seg på det kvalitative forskningsintervjuet. Forskningsintervjuene baserer seg på en semistrukturert intervjuguide, og individuelle intervjuer av fire informanter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Rekrutteringen av prosjektets informanter fant sted gjennom ulike interesseorganisasjoner som har kulturspesifikk kunnskap om tema. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultater - Prosjektet viser et lavt kunnskapsnivå om psykiske lidelser blant ikke-vestlige innvandrere. Dessverre blir personer med psykiske lidelser stigmatisert på ulike måter. Det som er felles for alle informantene er at alle mener at stigmatisering og diskriminering av personer med psykiske lidelser er et alvorlig problem, og at det må arbeides med konkrete tiltak som hindrer stigmatisering.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjectmental helseno_NO
dc.subjectpsykiske lidelserno_NO
dc.subjectminoriteterno_NO
dc.subjecttabuerno_NO
dc.subjectinnvandrereno_NO
dc.subjectflyktningerno_NO
dc.subjectstigmatiseringno_NO
dc.title"Man snakker ikke om sånt". En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelserno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber59no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record