Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJordheim, Gudrun
dc.date.accessioned2014-02-21T11:43:29Z
dc.date.available2014-02-21T11:43:29Z
dc.date.issued2014-02-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132604
dc.descriptionMasteroppgave psykisk helsearbeid, 2013no_NO
dc.description.abstractFormål; Det finnes få studier som har hovedfokus på tunghørte og helseplager, men det finnes noe litteratur som beskriver hørselshemmedes egen opplevelse av sin situasjon. Helse er et av flere tema som da berøres. Hensikten med denne studien var å få økt kunnskap om tunghørte og deres helse. Forskningsspørsmålene gikk ut på å undersøke om tunghørte rapporterte et høyere nivå av helseplager enn andre, og om de var mer plaget av sin helse. Metode; Dataene er samlet inn ved selvrapporterings-skjemaet Subjektivt rapporterte helseplager (SHC) Informantene er 27 tunghørte personer som har deltatt på kurs om mestring av hørselshemming. Dataene er samlet inn som en del av et større prosjekt om hørselshemming og mestring, og analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk(REK). Resultatene er sammenlignet med normdata fra 1996 og 2003. Resultat; Utvalget rapporterte et høyere prosentnivå av helseplager totalt, på fire av fem underkategorier, og på mange enkeltplager. De tunghørte rapporterte et vesentlig større omfang av muskel og skjelettplager enn normdata. I tillegg rapporterte de en betydelig større alvorlighetsgrad på pseudonevrologiske plager. Dette gjelder særlig; tretthet, søvnplager, angst og nedtrykthet/depresjon. Det er en stor korrelasjon mellom plagene internt i disse to gruppene med helseplager. De tunghørte rapporterte også flere plager pr person enn personene i utvalget for normdata. Konklusjon; Resultatene fra undersøkelsen sammenholdt med kunnskap fra tidligere studier, viser at det er sannsynlig at tunghørte er mer belastet av noen type helseplager enn resten av befolkningen. Dette gjelder særlig muskel og skjelettplager og pseudonevrologiske plager.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttunghørteno_NO
dc.subjecthelseplagerno_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectforventningerno_NO
dc.subjectempowermentno_NO
dc.subjecthørselshemmedeno_NO
dc.titleTunghørte og helseplagerno_NO
dc.title.alternativeHard of hearing and health complaintsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber80no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel