Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugom, Espen Woldsengen
dc.date.accessioned2014-02-19T13:52:16Z
dc.date.available2014-02-19T13:52:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132608
dc.descriptionMasteroppgave i psykisk helsearbeid, 2013no_NO
dc.description.abstractBakgrunn - En litteraturgjennomgang av begrepet skjerming viser at det blir forstått som både behandling og kontroll. Det er geografiske forskjeller når det gjelder bruk av tvang, deriblant skjerming. Hensikt - Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan miljøpersonalet ved psykiatriske sykehus beskriver og vurderer skjerming. Metode - Dette er en kvalitativ studie med en induktiv tilnærming. Data materialet er deler av Akuttnettverkets landsomfattende skjermingsprosjekt. Datainnsamling har foregått ved at miljøpersonalet har beskrevet et skjermingsforløp på et semistrukturert skjema hvor de har redegjort for indikasjoner, målsettinger, tiltak, avslutning og etiske aspekter under skjerming. Studien er deskriptiv med et eksplorativt design. Analysen er basert på Graneheim og Lundmans kvalitative innholdsanalyse Funn - Skjerming ble beskrevet som en tvetydig praksis, dvs. at skjerming kan forstås på flere måter. Det ses en tydelig spenning mellom skjerming som kontroll og som behandling, hvor kontroll ble beskrevet å være viktigst. Viktige behandlingsmessige elementer ved skjerming ble nevnt. Skjerming innebærer isolering i forskjellige grader og etisk refleksjon ble beskrevet å være vesentlig. Konklusjon - Den tydelige spenningen mellom kontroll og behandling innebærer at makt og tvang blir benyttet, og dette påvirker behandlingsrelasjonen. Dilemma blir å skape et miljø som sikrer vekst og behandling samtidig som behovet for struktur og sikkerhet blir ivaretatt. Dette må gjøres ved å myndiggjøre pasienten og ha fokus på de behandlingsmessige elementene. Pasienten må møtes som et medmenneske som selv vet hva som skal til for å få et bedre liv.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectpsykiskno_NO
dc.subjectmentalno_NO
dc.subjecthelseno_NO
dc.subjectmaktno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.subjectmyndiggjøringno_NO
dc.subjectopen-area seclusionno_NO
dc.subjectmental healthno_NO
dc.subjectpowerno_NO
dc.subjectcoercionno_NO
dc.subjectethicsno_NO
dc.subjectempowermentno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectqualitative methodno_NO
dc.titleEn kvalitativ studie av hvordan skjerming beskrives og vurderes av miljøpersonal ved psykiatriske sykehusno_NO
dc.title.alternativeA qualitative study of how skjerming is described and assessed by staff at psychiatric hospitalsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber79no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel