• De vanskelige bildene - om bildeetiske diskusjoner i norsk lokalpresse. 

   Haug, Frøydis (Master thesis, 2016)
   Norsk: Oppgavens problemstilling er på hvilke måter bilder diskuteres etisk i norsk lokalpresse. For å finne svar på dette har jeg gjennomført en kasusstudie med lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD) som valgt kasus. ...
  • Ytringsfrihet og den visuelle ytring – bilder med slagkraft. 

   Hagen, Guro (Master thesis, 2016)
   Norsk: Denne oppgaven handler om ytringsfrihet og den visuelle ytringen. Spørsmålet var hvordan vestlige nettaviser forvalter det visuelle med tanke på ytringsfriheten, og hvordan bilder og tegninger kan tenkes å ha en ...