• Personlig blogg i et feministisk perspektiv 

      Skaug, Ann Helen (Master thesis, 2014)
      Norsk sammendrag: Denne oppgaven vil undersøke personlige blogger i forhold til feministisk teori og særlig begrepet «écriture féminine» slik det har blitt skissert av Hélène Cixous og andre. Postinger fra to blogger i ...