Show simple item record

dc.contributor.authorStenberg, Henrik
dc.contributor.authorStenberg, Christoffer
dc.date.accessioned2013-09-09T07:11:52Z
dc.date.available2013-09-09T07:11:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132758
dc.descriptionBachelor i agronomi. Blæstad 2013no_NO
dc.description.abstractMålet med oppgaven har vært å se på muligheter for å forenkle korndyrking i Norge. Både med et økonomisk tilsnitt og praktiske tilnærminger. Gjennom oppgava blir såmaskina gått gjennom - en forklaring av hvordan den fungerer og en historisk oppsummering. Vi presenterer også kort gjødselstrategier, spredemetoder og sprederne. Enkelt forklart er det her snakk om å velge en sentrifugalgjødselspreder for stor kapasitet, en eksaktgjødselspreder for nøyaktig spredning eller radgjødsling i en kombisåmaskin. Alt dette er løsninger som kan gi bonden 100 % relativ avling pluss minus 3 %, som blir regnet med i denne oppgava, et tall som er fremkommet via feltforsøk både i Norge og utlandet. 100 % får vi gjerne med kombisåmaskin - gjødsla blir ideelt plassert mellom annenhver sålabb, noe dypere enn kornet. Da er vi mer sikret mot forsommertørke, som kan ramme store deler av norsk kornareal. Hva gjelder mekaniseringsøkonomi er det her snakk om hundretusener i prisforskjell fra en enkel såmaskin til en kombisåmsakin. Da må vi forsvare merkostnaden forsvares av større kapasitet og bedre avling. Det blir konkludert med at, avhengig av areal som skal kjøres over gir kombisåmaskin best avling. Når det gjelder totaløkonomien avhenger dette av driftsform. Kombisåmaskinen krever noe mer drakraft, dvs. en potensielt dyrere traktor å dra med. Hvis denne traktoren er overflødig resten av året, kan en enkel såmaskin likevel være det beste alternativet.no_NO
dc.description.abstractThe aim of this study has been to look at opportunities to simplify grain cultivation in Norway, both from the financial and the practical aspect. Throughout the paper we present the seeder with an explanation of how the seeder works, and with a historical review. We also briefly present fertilizer strategies, different ways to apply fertilizer, and different types of spreaders. In essence, we are talking about choosing a centrifugal spreader for large capacity, an exact spreader for accurate dispersion or row fertilizing with a combined seeder. These are all solutions which can provide the farmer a 100% relative yield, plus minus a 3% which is used as a reference in this paper. A 100% is often obtained with a combined seeder where the fertilizer is ideally placed between every other coulter, slightly deeper than the grain. This helps prevent early summer drought, which often affects large parts of Norwegian grain acreage. When it comes to mechanization economy, the prices can differ with several hundred thousand kroner between a simple seeder and a combined seeder. We believe that the additional costs in most cases are defended by greater capacity and higher crops. In sum, depending on the area that is going to be cultivated, the combined seeder gives the best crops. When it comes to the total economy, this depends on the farming strategy. The combined seeder requires more pull force, i.e. a potentially more expensive tractor. If this tractor is superfluous the rest of the year, a simple seeder might be the best option after all.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkorndyrkingno_NO
dc.titleUlike såmaskiners og gjødslingsstrategiers innvirkning på avlingsnivå og økonomi i kornproduksjonno_NO
dc.title.alternativeVarious drills and fertilizers strategies' impact on crop yield and economics in grain productionno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910no_NO
dc.source.pagenumber40 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record