Etter 2019 legges som hovedregel ikke bacheloroppgaver i Brage. Unntaksvis legges det inn noen eksempeloppgaver fra Evenstad og Blæstad.
Fra og med 2018 til og med 2019: Bacheloroppgaver med karakter A eller tilsvarende.
Til og med 2017: Bacheloroppgaver med karakter A, B eller tilsvarende.

Collections in this community

Recent Submissions

View more