Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrekke, Tomas
dc.contributor.authorØvrebø, Stian
dc.contributor.authorMøllegård, Henrik
dc.contributor.authorSolbakken, Daniel
dc.date.accessioned2013-09-25T08:15:24Z
dc.date.available2013-09-25T08:15:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132773
dc.descriptionTeoretisk del av bacheloroppgave i DIGME, 2013no_NO
dc.description.abstractProblemstillingen som denne besvarelsen er bygget på er: Hva skiller lærebøker og videotutorials i opplæringssituasjoner? Vi vil drøfte problemstillingen gjennom litteratur. Da med utgangspunkt i tekster og analyse som vi finner relevante i henhold til oppgaven. Noe av litteraturen vi har funnet fram går direkte inn på læringsmetoder og ikt-undervisning. Vi kommer til å se nærmere på hvordan man gjennom aktiv/deltagende observasjon kan mestre det verktøyet vi presenterer. Besvarelsen inneholder redegjørelse for ulike teoretiske begreper og termologi innenfor blant annet pedagogikk og videoproduksjon, samt analyse av en lærebok og en opplæringsvideo. Deretter vurderer vi våre produksjoner opp mot det vi har funnet ut av i analysedelen.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The problems that this thesis are based on are: What distinguishes textbooks and video tutorials for educational purposes? We will discuss this issue through literature, based on texts and analysis that we find relevant to our task. Some of the literature that we have found revolve around the topics of learningmethods and ICT-lessons. We will look into how the active/participatory observation can master the tools we present. The thesis contains descriptions of various theoretical concepts and terminologies of eduction and video production, as well as analysis of a textbook and a video tutorial. Then we will evaluate our productions against what we have found in our analysis section.en
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectvideotutorialsno_NO
dc.subjectopplæringsvideoerno_NO
dc.subjectundervisningno_NO
dc.subjectlæringsmetoderno_NO
dc.subjectIKTno_NO
dc.subjectobservasjonno_NO
dc.subjectlitteraturstudieno_NO
dc.titleOpplæringsfilmer for videoproduksjon: Visuell fremstilling av opptaks- og klippeprinsipperno_NO
dc.title.alternativeVideo tutorials for Video Production: Visual representation of recording and cutting principlesen
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Movie science: 171no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310no_NO
dc.source.pagenumber58 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel