Recent Submissions

  • Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen 

    Stigum, Siri Aune (Bachelor thesis, 2014)
    Denne oppgaven handler om de kulturelle forskjellene mellom Norge og USA og om eventuelle utfordringer nordmenn kan oppleve ved etablering i det amerikanske markedet. I første del av oppgaven har jeg tatt for meg teori ...
  • Er redaksjonelle annonser mer effektive enn tilbudsannonser? 

    Sletten, Mona; Østby, Trond Inge (Bachelor thesis, 2011)
    Denne bacheloroppgaven har prøvd å finne svar på om redaksjonelle annonser er mer kostnadseffektive enn tradisjonelle tilbudsannonser. For å finne svar på problemstillingen, er det blitt hentet inn litteratur om temaet ...