Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Bjørn
dc.date.accessioned2013-08-13T16:36:40Z
dc.date.available2013-08-13T16:36:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133029
dc.descriptionBacheloroppgave musikkproduksjon, 2013no_NO
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven foreligger en teoretisk bakgrunnsundersøkelse, samt en praktisk utarbeiding av opptak og bearbeiding av overstyrt elektrisk gitar. Mitt mål, i tillegg til å gjøre opptak av overstyrt gitar til produksjonen ”Atrophy” var å undersøke visse ledd i gitarproduksjon og hvilken effekt de har på lydbildet. Jeg fant at virkemidlene var svært ulike i sin påvirkning av gitarlyden. Mikrofonene jeg valgte var i stor grad lignende i sin gjengivelse av lyden, mens forsterkerne overstyrte lyden veldig ulikt. I mitt tilfelle viste fjernmikrofonteknikk seg å være en god tilføring til gitarlyden, men på grunn av manglende ”attack” og ”nærhet”, vil det ikke være en substitutt for nærmikrofonen. Digitalt simulerte gitarforsterkere på direkte signal viste seg å være i stand til å gjengi en ”organisk” gitarlyd med stor nøyaktighet, og vil være en reel ressurs i musikkens fremtid. Med utgangspunkt i det tilgjengelige utstyret og opptaksmetodene jeg tok i bruk produserte jeg en passende gitarlyd til produksjonen ”Atrophy”. Resultatene er presentert i en skriftlig gjennomgang av vedlagt CD.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): In this bachelor assignment you will find theoretical research and a practical execution of the recording of distorted electric guitar. My goal, in addition to recording the electric guitar to the production “Atrophy”, was to examine certain parts of guitar production and how it affects the overall sound of the production. I discovered that the means and tools were greatly varying in the influence of the guitar sound. The microphones I chose were very similar in their reproduction of the guitar sound, while the guitar amplifiers handled distortion very differently. In my case the microphone ambient technique revealed itself to be a wonderful addition to the guitar sound, but the lack of “attack” and “presence” makes it a less wonderful substitute for the close microphone technique. The digitally simulated guitar amplifier used on the direct input signal was capable of reproducing an “organic” guitar sound with great accuracy. With the equipment and techniques at my disposal, I produced an appropriate guitar sound to the production “Atrophy”. The results are presented in writing in a review of the attached CD.en
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectelektrisk gitarno_NO
dc.subjectgitarno_NO
dc.subjectgitarlydno_NO
dc.subjectdigitaliseringno_NO
dc.titleOverstyrt Elektrisk Gitarlydno_NO
dc.title.alternativeOverdriven Electric Guitar Soundno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110no_NO
dc.source.pagenumber37 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record