Show simple item record

dc.contributor.authorEggen, Marit
dc.date.accessioned2012-04-20T07:40:08Z
dc.date.available2012-04-20T07:40:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133032
dc.descriptionBacheloroppgave i Natur og økoturisme. Evenstad 2011no_NO
dc.description.abstractHesteturisme er en viktig og økende sektor innenfor turistindustrien, og er for flere land en avgjørende del av reiselivet. Eksempler på hesteturisme er turridning, kanefart, hesteoppvisninger og konkurranser. Hestenæringen er også i vekst innenfor mange områder i Norge. Stadig flere bruker hesten for rekreasjon, og interessen for å delta i hesteaktiviteter i forbindelse med ferier øker. Samtidig har de norske hestebedriftene problemer med å synliggjøre seg i turistmarkedene, og det gjelder også de mest profesjonelle. I dette studiet har jeg forsøkt å skaffe informasjon om det internasjonale markedet innenfor hesteturisme. Viktige spørsmål har vært hvordan de ser på Norge som hesteferiedestinasjon, hvilke ønsker og krav de har til produktet de kjøper, og om bedrifter innenfor Fjellregionen og omegn tilbyr disse produktene. For å innhente informasjon har det blitt sendt ut spørreskjemaer til utvalgte reisebyråer som har spesialisert seg på hesteferier, og ved bruk av internett og intervjuer. Mine resultater viser at hestekulturen i Norge er lite kjent, og at få bedrifter har kommet seg inn på det internasjonale markedet. Samtidig viser resultatene at Norge har potensialet til å utvikle gode og konkurransedyktige produkter på grunn av naturen, kulturen og de norske hesterasene, men at mange bedrifter ikke er klar for det internasjonale markedet enda. Dette gjelder også for bedriftene innenfor Fjellregionen og omegn.no_NO
dc.description.abstractEnglish: Horse-based tourism is an important and increasing sector of the tourism industry, and for several countries this product is a crucial part of their tourism. Examples of activities related to horse-based tourism are horse-back riding, sleigh rides, horse shows, and competitions. Horse-based industry is also increasing within several different areas in Norway. More and more people use the horse as a means to recreation, and the interest for participating in horse related activities in connection with vacations are increasing. Meanwhile, the Norwegian horse-based companies struggle to promote themselves in the tourist markets, and that includes even the most professional companies. In this study I have attempted to obtain information regarding the international market for horse-based tourism. Important questions I have tried to an answer is how the international market views Norway as a horse-based vacation destination, which desires and demands the international customers have to the product they are buying, and if companies within the Norwegian mountain region and surrounding areas offers these products. To obtain information I have sent out questionnaires to selected travel agencies specialized on horsebased vacations, and by the use of internet and interviews. My results indicate that the horse-culture in Norway is not well known, and that few companies have been able to penetrate the international market. At the same time, the results show that Norway has the potential to develop successful and competitive products, because of the nature, culture, and Norwegian horse-breeds, but that many companies are still not ready for the international market. This also applies for the companies within the mountain region and surrounding areas.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectturismeno_NO
dc.subjecthesteturismeno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.titleInternasjonal hesteturisme i Norge : med hovedfokus på bedrifter innenfor Fjellregionen og omegnno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber53 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record