• Innføring av Robotic Process Automation (RPA) i Pipelife Norge 

      Boge, Stein (Bachelor thesis, 2018)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan en innføring av Robotic Process Automation (RPA) vil påvirke den operasjonelle effektiviteten i Pipelife Norge i form av kostnadsbesparelser og økt kvalitet på rutineoppgaver. ...