• Organisasjonsendringer i Hødd Fotball 

      Hjelmeseth, Robin (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgavens formål har vært å drøfte Hødd Fotballs organisasjonsendringer knyttet til en bestemt tidsperiode, mellom 2008-2016. Endringen i fotballklubben analyseres ut i fra et organisasjonsperspektiv med Andrew Pettigrews ...