• Bjørk som alternativ til gran : en økonomisk analyse 

      Kveseth, Ole Harald Løvenskiold (Bachelor thesis, 2013)
      Økonomiske diskusjoner rundt skogskjøtsel er viktige for å sikre at en langsiktig næring følger endringer i rammene rundt virksomheten. I deler av skogbruket har spørsmålet rundt planting av granskog kontra naturlig forynget ...