• Produksjonsanalyse av Mounty kabelkran 

      Holmli, Håkon Skjetne (Bachelor thesis, 2014-09-30)
      En stor andel av dagens hogstmodne skog i Norge står i bratt terreng (Norsk institutt for skog og landskap, 2014). Denne skogen blir i dag avvirket i hovedsak gjennom gravedrifter eller med taubane. Taubanen er et miljøvennlig ...