• Naturlig foryngelse av gran (Picea abies) etter åpne hogster 

      Skovdahl, Frida Lise (Bachelor thesis, 2012)
      Norsk: I denne oppgaven har jeg vurdert effekten av å koordinere markberedning mot et forventet frøår i gran (Picea abies), gjennom å se på spiring og første års planteetablering i markberedningsflekker med ulik alder. ...